Verdirapport

Hva kjennetegner en Vekstkultur?

Å levere over 20% årlig topplinjevekst i prestasjonsbaserte selskaper over 8 til 10 år er imponerende og en studie verdt. Nå er studien ferdig og vi har avdekket kulturen og verdidriverne i hele 46 Gaselle- virksomheter. Den skiller seg godt ut fra referansegruppen på 220 Norske selskaper.
Vi har funnet frem til Gasellekoden eller Vekstkulturen som vi kaller den.

Hva kjennetegner denne spesielle vekstkullturen og hva er forskjellene fra «vanlig Norsk næringsliv»? Nå får du svaret!

 

Last ned rapporten og få svar på følgende:

  • Hva kjennetegner en Gasellekultur
  • Hva skiller en Gasellekultur fra en vanlig virksomhetskultur?
  • Er det forskjell på små gaseller og store gaseller?
  • Er det mulig å identifisere nødvendige verdier som skal til for å lykkes?
  • Hvilke strategiske valg har gasellene tatt som også har hatt betydning for å lykkes?

 

 

Last ned her:
Gasellerapport